add listing

Vintage Vehicle inspection before purchase

€ 50.00

Item Details

6820364
246
Services & Trades
21/1/2018

Description

Many consider purchasing a ready restored vintage vehicle as the cost is assured. Whilst this is a good idea as the expense is somewhat known, it may soon turn into a nightmare when the first spots of rust start popping from under that wonderful paint job which may then make you realise that what you have bought may well be a rust bucket worth a fraction of the price paid for.

To reduce your risk of this happening, you can get the vintage vehicle being purchased inspected by us. We have experience where rust can form on vintage vehicles. We know what costs are involved in restoring these vintage vehicles and some people are not willing to go in for such costs. With just €50, you can get that Ford Escort, Volkswagen Beetle, VW Bus, Mini Minor, Morris 1000 or Triumph Herald inspected and estimated to ensure that your investment is sound.

Should you opt to purchase a vintage vehicle inspected by us and opt to restore it at our facility, we will refund the inspection fees. Vintage vehicle inspections in Gozo are possible at €100 plus ferry charges.

First 5 clients booking the restoration of a vintage vehicle with us for 2019 or 2020 after getting the vintage vehicle inspected by us, will have an additional €100 refund.

Call us on 999 86 555 to schedule your appointment to inspect your next purchase.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spezzjoni ta' vetturi klassici qabel ma tixtri

Hafna jikkunsidraw jixtru vettura klassika lesta ghax jahsbu li l-ispiza hija assigurata. Filwaqt li din hija idea tajba peress li l-ispiza hija pjuttost maghrufa, tista wkoll tkun inkubu kbir meta l-ewwel tracci ta' sadid jibda johrog minn taht dak ix-xoghol taz-zebgha mill-isbah u igghelek tirrealizza li dak li xtrajt jista' jiswa frazzjoni tal-prezz imhallas.

Biex tnaqqas ir-riskju li dan isehh, tista' titlobna nispezzjonaw il-vettura klassika qabel ma tinxtara. Ahna ghandna esperjenza fejn is-sadid jista' jifforma fuq vetturi klassici. Ahna nafu x'inhuma l-ispejjez involuti fir-restawr ta' dawn il-vetturi klassici u xi nies m'humiex lesti li jhallsu ghal spejjez bhal dawn. B' €50 biss, tista' tikseb spezzjoni ta' vetturi bhal Ford Escort, Volkswagen Beetle, VW Bus, Mini Minor, Morris 1000 jew Triumph Herald flimkien ma' stima tal-valur fil-kundizzjoni attwali biex tizgura li l-investiment tieghek ikun ahjar

Jekk taghzel li tixtri vettura klassika wara li giet spezzjonata minn ghandna u taghzel li tirrestawraha fil-facilita taghna, ahna ser nirrifondu l-ispiza tal-ispezzjoni. L-ispezzjonijiet ta' vetturi antiki f'Ghawdex huma possibbli b'tariffa ta' €100 flimkien mal-hlas vjagg tal-vapur.

L-ewwel 5 klijenti li jirrizervaw ir-restawr ta' vettura antika maghna ghall-2019 jew l-2020 wara li giet spezzjonata minn ghandna, se jkollhom €100 addizzjonali rimborzati.

Cemplilna fuq 999 86 555 biex taghmel l-appuntament tieghek.

Featured Listings

BACK TO TOP
  FEEDBACK
Tour continues, please wait...