add listing

Tarag Tar Ragg Antik - (Stone Dressed)

€ 1.00

Item Details

6774925
548
Antiques
3/1/2018

Description

Tarag tar Ragg tal-gebel ta Sular
Bhala tromba kienet wiesa 9' 4'' b tuwl ta 11' 1''
Imqassam fuq 21 il-skaluna, mizbugh abjad
Gie zarmat minn postu bl idejn u jigi b'Handrail semplici tal-hadid mieghu.

Min hu nteressat ghandu jcempel fuq 99600139 sabiex nirrangaw fuq prezz.

Featured Listings

Recently Viewed
BACK TO TOP
  FEEDBACK
Tour continues, please wait...