add listing

Tile Laying/Maintenance/Plumbing

€ ---

Item Details

6773862
326
Business & Industrial
3/1/2018

Description

Jekk trid xoghol ta kwalita fejn jidhol tqeghid ta madum tal-hajt kif ukoll ta' l-art, cempel lil Colin fuq 99820405.

Ghandek kamra tal-banju antika u tixtieq tibdilha? Jien naqla l-madum antik, naghdi id-dawl u ilma, inwahhal il-gdida u niehu hsieb it-terrapien li jkun hemm.

Inwahhal kif ukoll madum ta btiehi, turgien u kif ukoll kcejjen.

Cempel fuq 99820405. (Stimi jinghataw on site).

*NEW* - Jista jsir skirting mil madum il gdid li jkun qed jitwahhal. Dan jinghata finishing ta half round edge ghal dehra pulita.

Featured Listings

Recently Viewed
BACK TO TOP
  FEEDBACK
Tour continues, please wait...