add listing

Kartolini, ritratti u bollol

€ 20.00

Item Details

6722169
426
Collectibles
7/12/2017

Description

Xi 100 kartolina ta malta u ghawdex u drawwiet maltin,
Set kartolini u bolol parigg u set karti tal loghob pariggom tal karozzi tal linja lantiki,
Xi ritratti ta meta telqu linglizzi fil 31 ta marzu 1979,
Xi kartolini ta pajjizi ohra.
Min hu interesat please jibatli msg fuq 99447771

Featured Listings

Recently Viewed
BACK TO TOP
  FEEDBACK
Tour continues, please wait...