add listing

Xoghol ta' Gardinar

€ ---

Item Details

1255412
5789
Services & Trades
14/7/2011
New

Description

Ghandkom dar bil-gnien? Ghandkom bzonn bexx fis sigar taghkom? Thallux ghal ahhar jekk tridu taraw IL_FROTT!! Tridu thawwlu xi sigar jew pjanti jew qlugh ta'sigar? Tridu tnaddfu l-gnien taghkom minn haxix hazin? Ghandkom bzonn il-Hart? Naghmel xoghol fuq irrigation ukoll biex is-sigar u l-pjanti jissaqqu fil-hin li tixtiequ intkom. Cempluli ha naghtikom data. Ahsbu kmieni halli taraw il-frott fil-gnien taghkom waqt li tiehdu gost taghmlu xi BBQ mal-hbieb u tal familja. Bdejt niehu l bookings ghaz zbir fuq sigar tac citru.
Ikkuntatjawni u nigi nara x-xoghol u nkunu nistghu nibdew. Prezzijiet moderati. Ikkuntatjawni Paul fuq 77628873. Grazzi

Featured Listings

Recently Viewed
BACK TO TOP
  FEEDBACK
Tour continues, please wait...